System PSOR

Multimedia

LICZY SIĘ KAŻDE OPAKOWANIE

Broszura informacyjna.

Sprzątanie Świata 2017- PSOR i Fundacja Nasza Ziemia razem dla czystej planety

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin partnerem akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017”
Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zorganizowali wspólną akcję Sprzątania świata, która odbyła się 15 września w Warszawie, na nabrzeżu Wisły. Inicjatywa jest kontynuacją współpracy PSOR z Fundacją. Jej cel to podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. W akcji wzięli udział wolontariusze, dzieci i młodzież z warszawskich szkół oraz dyplomaci 21 placówek akredytowanych w Polsce.

Polacy a segregacja śmieci

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (raport „Ochrona środowiska 2015”), rocznie „na głowę” produkujemy w Polsce 268 kg śmieci, a średnia europejska w tym aspekcie to aż 481 kg na jednego mieszkańca, zatem nie mamy się czego wstydzić. O wiele gorzej wypadamy w segregacji i odzysku śmieci – w 2014 roku w Polsce recyklingowi poddano zaledwie ok. 21 proc. odpadów komunalnych, co jest znacznie niższym wynikiem niż średnia w krajach unijnych, gdzie norma to nawet 60 proc. Może to być spowodowane tym, że często nie wiemy, jak postępować z tzw. problematycznymi odpadami, jak np. tłusty karton po pizzy, papierek po maśle czy też stłuczona szklanka. Wszystkie te śmieci powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.
Aby ułatwić segregowanie śmieci, PSOR przygotował specjalną infografikę [http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/09/Infografika-ODPADY.pdf], która podpowiada, jakie odpady wymagają specjalnego traktowania.
Jedną z największych przeszkód do właściwego postępowania z odpadami jest u wielu Polaków brak wiedzy lub pewności, jak segregować odpady. Często zastanawiamy się, do jakiego pojemnika wrzucić dany przedmiot. Ta infografika to bardzo potrzebna „ściągawka”, która rozwiewa wątpliwości – podkreślił Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści

Tymczasem właściwe postępowanie z odpadami jest niezwykle istotne zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Paradoksalnie, śmieci mogą być cennymi surowcami, jeśli tylko zostaną wrzucone do odpowiednich pojemników. Dlatego ważne jest, by prawidłowo je segregować i umożliwić ich recykling.
Wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o odpowiedzialne postępowanie pustymi opakowaniami po ośrodkach ochrony roślin, mogą być rolnicy. Z naszych badań wynika, że ponad 70% z nich wie co robić i oddaje opakowania do sklepów. To efekt wieloletniej edukacji, którą prowadzimy już od 13 lat pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Teraz chcielibyśmy dotrzeć z naszym przekazem do szerszej grupy odbiorców – do właścicieli ogrodów, działkowców czy miłośników balkonowych roślin. Wierzymy, że wspólnie możemy zrobić więcej – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Stowarzyszenie w 2004 roku zainicjowało utworzenie ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR. System ten stał się modelowym rozwiązaniem dla użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je do sklepu. Nie ponosi żadnych kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje. Zebrane odpady są poddawane recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. W ten sposób System PSOR implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do zwracania opakowań, sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania systemu zagospodarowania opakowań.

Formularz zwrotu-przyjęcia odpadu

Formularz zwrotu-odbioru odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie.

To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Plakat Rolnik Jan

Plakat informacyjny przypominający o zasadach zarządzania opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Featured Video Play Icon

Jak to się robi? Zasady zbiórki opakowań

Featured Video Play Icon

Pomysłowy Rolnik Jan

Ulotka Systemu Zbiórki Opakowań PSOR

Ulotka informacyjno-edukacyjna na temat Systemu i jego zasad.

Featured Video Play Icon

Liczy się każde opakowanie (wersja rozszerzona)

Film podsumowujący funkcjonowanie Systemu Zbiórki Opakowań PSOR w Polsce                         oraz przedstawiający jego zasady.

Featured Video Play Icon

Liczy się każde opakowanie!

Film promujący System Zbiórki Opakowań PSOR.

Plakat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR

Plakat informacyjny dotyczący zasad Systemu.