System PSOR

Aktualności

16 kwietnia 2016

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dot. zasad ewidencji odpadów. Z jego treści wynika, że punkty sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i […]

7 marca 2016

Raport 12 lat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym 12 lat istnienia Systemu PSOR. Raport przedstawia historię Systemu, zasady zbiórki oraz opisuje wyzwania, jakie są związane z jego funkcjonowaniem. Raport 12 LAT PSOR    

8 lutego 2016

Konkurs dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin rozstrzygnięty!

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy obrazującej w jaki sposób kupujący środki ochrony roślin są informowani przez punkt sprzedaży o obowiązkach w zakresie odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami oraz w jaki […]

Dbaj o uprawy i środowisko!

System Zbiórki Opakowań PSOR

Dawniej System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR, funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. System zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.

System działa w całej Polsce, jest otwarty dla wprowadzających. Porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów, tysięcy sklepów i milionów rolników. Pomaga rolnikom dbać o zdrowie własne i bliskich, porządek w gospodarstwie i o środowisko naturalne.

system-diagram

Rozwój systemu

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu, poziom zbiórki osiągnął 25% opakowań. Dziś zbieramy około 60 % opakowań, co stawia Polskę w czołówce krajów z najbardziej wydajnymi systemami odbioru opakowań. W ciągu dwunastu lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 14 tysięcy ton opakowań po środkach ochrony roślin, w samym 2014 roku - prawie 1900 ton.

system-in-numbers2016

Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

W ciągu 10 lat stworzyliśmy model prawidłowego i bezpiecznego dla środowiska i rolników postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Jak działa system

  • Sklep/hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków, informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka.
  • Użytkownik środków ochrony roślin (m.in. rolnik) po wykorzystaniu produktu, trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży.
  • Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowania od użytkowników.
  • Operator działający w imieniu producentów i importerów, odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży i gospodarstw wielkoobszarowych.
  • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań, prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne.
  • Producenci i importerzy, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, finansują System Zbiórki Opakowań.
System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia odzysk, recykling i utylizację opakowań zgodnie z wymogami prawnymi. Uruchomieniu Systemu towarzyszyła kampania promująca trzykrotne płukanie opakowań (Płucz! Płucz! Płucz!), której celem była edukacja użytkowników środków ochrony roślin na temat prawidłowego postępowania z opakowaniami i zminimalizowanie potencjalnego ryzyka kontaktu osób postronnych ze stężonym produktem. Działania edukacyjne są do dziś jednym z priorytetów Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.   Uczestnikami Systemu Zbiórki Opakowań PSOR są:   ADAMA Polska Sp. z o.o., Agrecol Sp. z o.o., Agrosimex Sp. z o.o., Amagro Sp. z o.o., Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o., BASF Polska Sp. z o.o., Bayer CropScience Sp. z o.o., Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ROS Sp. j., Cheminova Polska Sp. z o.o., CIECH Sarzyna S.A., Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont International Operations Sarl, F&N Agro Polska Sp. z o.o., Hazera Poland Sp. z o.o., Helm Polska Sp. z o.o., Intermag Sp. z o.o., Jawal& M R Z Murawiec Sp. J., Monsanto Polska Sp. z o.o., Pestila Sp. z o. o., Scotts Poland Sp. z o.o., Sharda Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o., Sumi Agro Poland Sp. z o.o., „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., Syngenta Polska Sp. z o.o., Themar Import Eksport Sp. z o.o.

Czystość opakowań była i nadal pozostaje dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych, w trosce o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.