System PSOR

Jak przygotować opakowania do zwrotu?

 • Krok 1
  Jeśli na etykiecie znajdują się piktogramy ostrzegawcze opakowanie należy zwrócić do sklepu odbierane opakowania
 • Krok 2
  Warunkiem przyjęcia opakowania jest ich CZYSTOŚĆ. Podczas przygotowania cieczy do oprysku opróżnij całkowicie opakowanie i wypłucz je dokładnie, co najmniej 3 razy, a ciecz wykorzystaj do oprysku. Opakowanie nakłuj, aby uniemożliwić ponowne wykorzystanie.
 • Krok 3
  Opakowanie oddaj do sklepu, gdzie kupiłeś środki. ZAWSZE zapytaj podczas zakupu, gdzie masz zwrócić opakowania, dzięki czemu unikniesz nieporozumień. punkty odbioru

Nie Odbieramy

 • Brudnych opakowań
 • Opakowań z resztkami produktów
 • Opakowań z produktami przeterminowanymi
 • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
 • Opakowań zgromadzonych/zapakowanych w worki typu big bag
 • Innych odpadów niż określone niżej

TE OPAKOWANIA ODBIERAMY:

Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Opakowania przygotowane do odbioru muszą znajdować się: w workach Systemu PSOR dostarczonych przez Operatora (w drodze wyjątku opakowania mogą być zapakowanie w wewnętrzną folię z worka big bag - Być czyste i nienarażone na kontakt z warunkami atmosferycznymi

Przed zwrotem opakowań zadbaj o to, aby osoba przyjmująca wystawiła ci dowód przyjęcia opakowań. Możesz skorzystać z tego uproszczonego druku. W razie kontroli WIOŚ, WIORIN czy ARIMR okażesz go, jako dodów na prawidłowe zagospdoarowanie odpakowań po ŚOR.

Pobierz plik i wydrukuj!

Formularz zdania opakowań po śrdokach ochrony roślin  

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.