System PSOR

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Praca w gospodarstwie rolnym powoduje powstawanie dużej masy odpadów opakowaniowych. Etykieta każdego produktu informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie może on stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem. Sprawdź etykietę produktu i dowiedz się jak odpowiedzialnie postąpić z opakowaniem.
Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wykorzystywania do innych celów. Zgodnie z wymogami prawnymi, powinny być one odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

Polskie prawo nakłada na użytkownika środków niebezpiecznych, w tym niektórych środków ochrony roślin, obowiązek zwrotu opakowań do sklepu lub hurtowni. Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny.

Dowodem na prawidłowe postępowanie z opakowaniami może być wypełniony przez sklep formularz zwrotu/przyjęcia odpadu.

Pobierz plik i wydrukuj!

Formularz zdania opakowań po śrdokach ochrony roślin  

Nasze rozwiązanie

System Zbiórki Opakowań PSOR

 • System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Zobacz, jakie opakowania odbieramy.
 • Zwrot opakowań jest bezpłatny.
 • Zgromadź czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania i przynieś je do sklepu, który uczestniczy w Systemie.
 • Uwaga: opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury.

Jak przygotować opakowania do zwrotu?

 • sprawdź informacje na etykiecie, jeśli zawierają piktogramy i znaki ostrzegawcze, to możesz zwrócić to opakowanie do sklepu prowadzącego zbiórkę odbierane opakowania
 • warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość! Wypłucz trzykrotnie każde opakowanie po produkcie płynnym, a popłuczyny wykorzystaj do zabiegu. Dzięki temu wykorzystasz całkowicie produkt i zminimalizujesz potencjalne ryzyko kontaktu ze stężonym produktem osób uczestniczących w zbiórce i transporcie opakowań
 • czyste opakowania przynieś do sklepu, w którym kupiłeś produkty punkty odbioru

Odbieramy

 • Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:
odbieramy-1
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Czystość opakowań jest dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

Nie Odbieramy

 • Brudnych opakowań
 • Opakowań z resztkami produktów
 • Opakowań z produktami przeterminowanymi
 • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
 • Opakowań zgromadzonych/zapakowanych w worki typu big bag
 • Opakowań po innych produktach niż zbierane w systemie