System PSOR

Aktualności

10 stycznia 2023

Opakowania po zaprawianych nasionach – poza Systemem PSOR

Zgodnie z polskim prawem wprowadzający produkty niebezpieczne będące środkami ochrony roślin zobowiązany jest do zorganizowania  zbiórki opakowań. W ramach Systemu PSOR zbierane są opakowania oznaczone specjalnymi piktogramami, opróżnione, trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach niebezpiecznych stosowanych do ochrony upraw, tj. środki ochrony roślin, nawozy dolistne. W przypadku worków po zaprawionym […]

25 listopada 2022

Oddając opakowania po środkach ochrony roślin w 2021 roku rolnicy powstrzymali emisję 638 ton CO2!

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych ma realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Branża środków ochrony roślin już od 18 lat z powodzeniem realizuje założenia Rozszerzonej […]

6 maja 2021

Akademia PSOR – szkolenie on-line potwierdzone certyfikatem

Poza ochroną uprawy przed szkodnikami i zadbaniem o bezpieczeństwo swoje oraz plonów, każdy rolnik korzystający ze środków ochrony roślin powinien pamiętać o właściwym gospodarowaniu opakowaniami po opryskach. Zgodnie z polskim prawem powinny być one właściwie zagospodarowane – by nie zaśmiecały i niszczyły środowiska. Teraz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące odpadów po preparatach będzie […]

Dbaj o uprawy i środowisko!

System Zbiórki Opakowań PSOR

System ten, dawniej System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR, funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. Zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

System działa w całej Polsce, jest otwarty dla wprowadzających. Porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów, tysięcy sklepów i milionów rolników. Pomaga rolnikom dbać o zdrowie własne i bliskich, porządek w gospodarstwie i o środowisko naturalne.

 

Rozwój systemu

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 65% masy wprowadzonej na rynek, 64% tej masy zostaje poddana recyklingowi, zaś 28% odzyskowi energetycznemu. W ciągu 17 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 21 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

W ciągu 17 lat stworzyliśmy model prawidłowego i bezpiecznego dla środowiska i rolników postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Jak działa system

  • Sklep/hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków, informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka.
  • Użytkownik środków ochrony roślin (m.in. rolnik) po wykorzystaniu produktu, trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży.
  • Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowania od użytkowników.
  • Operator działający w imieniu producentów i importerów, odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży i gospodarstw wielkoobszarowych.
  • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań, prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne.
  • Producenci i importerzy, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, finansują System Zbiórki Opakowań.
System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia odzysk, recykling i utylizację opakowań zgodnie z wymogami prawnymi. Uruchomieniu Systemu towarzyszyła kampania promująca trzykrotne płukanie opakowań (Płucz! Płucz! Płucz!), której celem była edukacja użytkowników środków ochrony roślin na temat prawidłowego postępowania z opakowaniami i zminimalizowanie potencjalnego ryzyka kontaktu osób postronnych ze stężonym produktem. Działania edukacyjne są do dziś jednym z priorytetów Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Uczestnikami Systemu Zbiórki Opakowań PSOR są: Activ Sp . z o.o., Adama Manufacturing Polska, ADAMA Polska Sp. z o.o., Agrecol Sp. z o.o., Agrifirm Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Agrovena Rafał Pawlikowski, AMAGRO Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., BASF AGRO B.V.ARNHEM NL Freinbach Branch, BASF SE, Bayer Polska Sp. z o.o., Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., Bros Sp. j., CALDENA Sp. z o.o. Sp. k., Certis Europe BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, CIECH Sarzyna S.A., Corteva AgroScience Polska Sp. z o.o., DuPont International Operations Sarl, Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., Flora Praszka Sp. z o.o., FMC Agro Polska Sp. z o.o., HAZERA Poland Sp. z o.o., Helm Polska Sp. z o.o., Innvigo Sp. z o.o., Intermag Sp. z o.o., Monstanto Polska Sp. z o.o., Nufarm Polska Sp. z o.o., Pestila II Sp. z o.o. Sp. k., SUMIN D. Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp. j., SBM Life Science Sp. z o.o., Sharda Crophem Limited, Sumi Agro Poland Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o., Themar Import Eksport Sp. z o.o., UPL Polska Sp. z o.o.

Czystość opakowań była i nadal pozostaje dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych, w trosce o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.