System PSOR

Jak włączyć się w zbiórkę i zgłosić odbiór opakowań?

Aby zarejestrować Punkt Odbioru w Systemie PSOR, wypełnij formularz zgłoszenia online. Po zgłoszeniu otrzymasz podpisaną umowę od Operatora Systemu - firmy Remondis, stanowiącą udokumentowanie prowadzonej zbiórki opakowań. W celu zgłoszenia potrzeby odbioru opakowań przez Operatora skorzystaj z poniższego formularza

Obsługa

 • Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 l służące do przechowywania opakowań. Za każdy pełen worek odebrany przez Operatora z punktu sprzedaży, Operator przekazuje nowy worek. Działamy na zasadzie "worek za worek".
 • Potrzebę odbioru zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do Operatora Systemu, firmy Remondis, pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl lub poprzez formularz.
 • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km. Termin odbioru jest ustalany każdorazowo po zgłoszeniu i jest on uzależniony od możliwości dostarczenia odpadów na instalację.
 • Opakowania odbierane są przez cały rok.
 • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla użytkownika miejscu w sklepie. Materiały do pobrania: Plakat, Broszura

JEŚLI NA ETYKIECIE PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ TE PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE - OPAKOWANIE MUSI ZOSTAĆ ZWRÓCONE DO PUNKTU SPRZEDAŻY

Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

OPAKOWANIA PRZYGOTOWANE DO ODBIORU PRZEZ OPERATORA SYSTEMU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W WORKACH SYSTEMU PSOR DOSTARCZONYCH PRZEZ OPERATORA. WORKI MUSZĄ BYĆ CZYSTE I NIENARAŻONE NA KONTAKT Z CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI.

Te opakowania sklep przyjmuje

NIE PRZYJMUJEMY

 • Brudnych opakowań
 • Opakowań z resztkami produktów
 • Opakowań z produktami przeterminowanymi
 • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
 • Opakowań zapakowanych w worki typu big bag
 • Innych odpadów niż te zbierane w ramach Systemu PSOR, np. folii rolniczych

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu PSOR priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu PSOR odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

 

Interesujesz się ochroną zdrowia roślin? Zapraszamy do Akademii PSOR, bezpłatnej platformy szkoleniowej w całości poświęconej bezpiecznemu i odpowiedzialnemu stosowaniu środków ochrony roślin.