System PSOR

Jak włączyć się w zbiórkę i zgłosić odbiór opakowań?

Aby wpisać Punkt Odbioru do Systemu, wypełnij formularz zgłoszenia online. Po zgłoszeniu otrzymasz podpisaną umowę od operatora firmy Remondis, stanowiącą udokumentowanie prowadzonej zbiórki opakowań. W celu zgłoszenia odbioru opakowań skorzystaj z poniższego formularza

Obsługa

 • Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 l służące do przechowywania opakowań.
 • Odbiór zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do operatora Systemu, firmy Remondis, pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl.
 • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km. Termin odbioru jest ustalany każdorazowo po zgłoszeniu i jest on uzależniony od możliwości dostarczenia odpadów na instalację.
 • Opakowania odbierane są przez cały rok.
 • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla użytkownika miejscu w sklepie. Materiały do pobrania: Plakat, Broszura

TE OPAKOWANIA ODBIERAMY:

Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Opakowania przygotowane do odbioru muszą znajdować się: w workach Systemu PSOR dostarczonych przez Operatora (w drodze wyjątku opakowania mogą być zapakowanie w wewnętrzną folię z worka big bag - Być czyste i nienarażone na kontakt z warunkami atmosferycznymi

Nie Odbieramy

 • Brudnych opakowań
 • Opakowań z resztkami produktów
 • Opakowań z produktami przeterminowanymi
 • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
 • Opakowań zgromadzonych/zapakowanych w worki typu big bag
 • Innych odpadów niż określone niżej

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.