System PSOR

O Systemie

>

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin (ś.o.r.) w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy ś.o.r. są zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy ś.o.r. – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowania.