System PSOR

Rozwój systemu

>

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 73% masy wprowadzonej na rynek, 45% tej masy zostaje poddana recyklingowi. W ciągu 19 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 28 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.