System PSOR

Rozwój systemu

>

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 65% masy wprowadzonej na rynek, 64% tej masy zostaje poddana recyklingowi, zaś 28% odzyskowi energetycznemu. W ciągu 17 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 21 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.