System PSOR

UCZESTNICY SYSTEMU PSOR

>

Uczestnikami Systemu PSOR są: wszyscy UŻYTKOWNICY środków ochrony rośliny (stosujący środki ochrony roślin na działce, w ogrodzie bądź w gospodarstwie), SPRZEDAWCY (punkty sprzedaży zarejestrowane jako Punkty Odbioru Opakowań w Systemie), przedsiębiorcy WPROWADZAJĄCY środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy zadeklarowali udział w Systemie PSOR oraz OPERATOR Systemu. Aktualną listę Wprowadzających znajdziesz w zakładce „O Systemie”.

Operator działa w imieniu producentów i importerów. Odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży a następnie przekazuje je do recyklingu i odzysku.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem Systemu i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.