ORGANIZUJEMY BEZPŁATNY SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN. DZIAŁAMY OD 2004 ROKU ZGDONIE Z TYMI ZASADAMI. SPRAWDŹ ZASADY:

ZBIERAMY:

opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczonych minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

opakowania po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie np. nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

WYŁĄCZNIE CZYSTE CAŁKOWICIE OPRÓŻNIONE OPAKOWANIA, BEZ RESZTEK PRODUKTÓW.

UŻYTKOWNIKU:

  1. Opakowanie po produkcie płynnym, zgodnie z zaleceniami etykiety, wypłucz trzykrotnie, a popłuczyny wykorzystaj do oprysku
  2. Zbierz opakowania i przynieś je do sklepu, w którym kupiłeś produkty.

CZYSTOŚĆ OPAKOWAŃ JEST DLA SYSTEMU PRIORYTETEM. ZBIÓRKA OPAKOWAŃ W RAMACH SYSTEMU ODBYWA SIĘ WEDŁUG WYSOKICH STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, W TROSCE O ŚRODOWISKO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZBIÓRCE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU.

SPRZEDAWCO:

  • sprawdź czystość opakowań przed przyjęciem
  • pamiętaj, że masz prawny obowiązek* informować klientów o sposobie postę powania z opakowaniami i dostępnych systemach zbiórki

* ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

A TY JAK ODDAJESZ OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN:

OPERATOR SYSTEMU ODMÓWI PRZYJĘCIA:


BRUDNYCH OPAKOWAŃ

OPAKOWAŃ Z RESZTKAMI PRODUKTÓW

OPAKOWAŃ Z PRODUKTAMI PRZETERMINOWANYMI

OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH, NP. KARTONÓW, FOLII STRETCH

OPAKOWAŃ PO INNYCH PRODUKTACH NIŻ ZBIERANE W SYSTEMIE

WORKÓW TYPU BIG BAG, FOLII ROLNICZYCH

Właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Punkt sprzedaży, działający w Systemie, akceptuje warunki zbierania opakowań.

Działanie realizowane jako element wspólnej kampanii wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach, jako realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13.06.2013 r.

Więcej informacji na stronie:

www.systempsor.pl

lub pod numerem infolinii:

801 561 461