System PSOR

Informacje ogólne

>

Poprzez udział w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR wprowadzający produkty niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie realizują obowiązki wynikające z ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.