System PSOR

Obsługa

>
  • Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 l służące do przechowywania opakowań. Za każdy pełen worek odebrany przez Operatora z punktu sprzedaży, Operator przekazuje nowy worek. Działamy na zasadzie „worek za worek”.
  • Potrzebę odbioru zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do Operatora Systemu, firmy Remondis, pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl lub poprzez formularz.
  • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km. Termin odbioru jest ustalany każdorazowo po zgłoszeniu i jest on uzależniony od możliwości dostarczenia odpadów na instalację.
  • Opakowania odbierane są przez cały rok.
  • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla użytkownika miejscu w sklepie. Materiały do pobrania: Plakat, Broszura