System PSOR

Obsługa

>
  • Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 l służące do przechowywania opakowań.
  • Odbiór zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do operatora Systemu, firmy Remondis, pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl.
  • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km. Termin odbioru jest ustalany każdorazowo po zgłoszeniu i jest on uzależniony od możliwości dostarczenia odpadów na instalację.
  • Opakowania odbierane są przez cały rok.
  • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla użytkownika miejscu w sklepie. Materiały do pobrania: Plakat, Broszura