System PSOR

Rejestracja Sklepu w Systemie PSOR

>

Deklaruję przystąpienie do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR oraz potwierdzam możliwość zbierania opakowań.    Pole obowiązkowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej, przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, jako administratora danych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w celu organizacji i obsługi Systemu Odbioru Opakowań PSOR oraz udostępnienia tych danych na stronie internetowej wykorzystywanej przez PSOR w ramach usługi geolokalizacji punktów odbioru opakowań (wyszukiwarka punktów odbioru opakowań). Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Swoje dane podałem/am dobrowolnie.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.