System PSOR

Zgłoszenie potrzeby odbioru opakowań

>  -

  adres firmy zgłaszającej jest taki sam jak punktu odbioru  -

  * sztuk worków zapełnionych opakowaniami po środkach ochrony roślin.

  * m3 pozostałych zgromadzonych opakowań (poza workami).

  Dodatkowe informacje

  Pole obowiązkowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej, przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, jako administratora danych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w celu organizacji i obsługi Systemu Odbioru Opakowań PSOR oraz udostępnienia tych danych na stronie internetowej wykorzystywanej przez PSOR w ramach usługi geolokalizacji punktów odbioru opakowań (wyszukiwarka punktów odbioru opakowań). Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Swoje dane podałem/am dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Przepisz dane z obrazka:

  captcha