System PSOR

NIE PRZYJMUJEMY

>
  • Brudnych opakowań
  • Opakowań z resztkami produktów
  • Opakowań z produktami przeterminowanymi
  • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
  • Opakowań zgromadzonych/zapakowanych w worki typu big bag
  • Innych odpadów niż te zbierane w ramach Systemu PSOR