System PSOR

JEŚLI NA ETYKIECIE PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ TE PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE – OPAKOWANIE MUSI ZOSTAĆ ZWRÓCONE DO PUNKTU SPRZEDAŻY

>

Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów: