System PSOR

Opakowania po środkach niebezpiecznych

>

Przed zwrotem opakowań zadbaj o to, aby osoba przyjmująca wystawiła ci dowód przyjęcia opakowań. Możesz skorzystać z tego uproszczonego druku. W razie kontroli WIOŚ, WIORIN czy ARIMR okażesz go, jako dowód na prawidłowe zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin.

Pobierz plik i wydrukuj!

Formularz zdania opakowań po śrdokach ochrony roślin