System PSOR

Nota Prawna

>

Zgodnie z obowiązującym prawem opakowania po środkach sklasyfikowanych jako niebezpieczne muszą być odebrane z rynku i odpowiednio zagospodarowane na koszt podmiotu wprowadzającego je na rynek.