System PSOR

Obowiązek

>

Przystąpienie do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia wypełnienie obowiązku organizacji systemu zbierania opakowań oraz ich zagospodarowania. System jest otwarty dla wprowadzających. Przystąpienie do Systemu wymaga akceptacji warunków funkcjonowania (podpisanie umów z PSOR, Operatorem Systemu – firmą Remondis).