System PSOR

Obowiązek

>

Przystąpienie do Systemu Zbiórki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (Systemu PSOR) umożliwia wypełnienie obowiązku organizacji systemu zbierania opakowań oraz ich zagospodarowania. System PSOR jest otwarty dla wprowadzających. Przystąpienie do Systemu PSOR wymaga akceptacji warunków jego funkcjonowania (m.in. podpisanie umów z PSOR oraz Operatorem Systemu – firmą Remondis).