System PSOR

Zasady uczestnictwa

>

Warunki uczestnictwa w Systemie

 1. Wprowadzanie na rynek środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, przede wszystkim:
  • środków ochrony roślin,
  • produktów biobójczych,
  • nawozów,
  • adiuwantów.
 2. Akceptacja zasad działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.
 3. Finansowanie Systemu Zbiórki Opakowań PSOR oraz Porozumienia.

Zasady działania systemu:

 1. Operatorem Systemu jest firma Remondis.
 2. System zapewnia zbiórkę, odzysk, w tym recykling oraz unieszkodliwianie Opakowań.
 3. System jest otwarty, tzn. przystąpić do niego może każdy wprowadzający spełniający powyższe warunki.
 4. Wprowadzający ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązku zbiórki, zapewnienia odzysku, recyklingu przed Marszałkiem Województwa.
 5. PSOR koordynuje i kontroluje prawidłowe funkcjonowanie Systemu oraz prowadzi w imieniu zainteresowanych wprowadzających publiczne kampanie edukacyjne.
 6. Koszty funkcjonowania Systemu pokrywane są przez Wprowadzających.