System PSOR

Zasady uczestnictwa

>

Warunki przystąpienia do Systemu PSOR

 1. Wprowadzanie na rynek środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, przede wszystkim:
  • środków ochrony roślin,
  • produktów biobójczych,
  • nawozów,
  • adiuwantów.
 2. Akceptacja zasad działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.
 3. Finansowanie Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Zasady działania Systemu PSOR:

 1. Właścicielem i koordynatorem Systemu PSOR jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.
 2. Operatorem Systemu jest firma Remondis.
 3. System zapewnia zbiórkę, odzysk, w tym recykling oraz unieszkodliwianie Opakowań.
 4. System jest otwarty, tzn. przystąpić do niego może każdy wprowadzający spełniający powyższe warunki.
 5. Wprowadzający ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązku zbiórki, zapewnienia odzysku, recyklingu przed Marszałkiem Województwa.
 6. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin koordynuje i kontroluje prawidłowe funkcjonowanie Systemu PSOR oraz prowadzi w imieniu zainteresowanych Wprowadzających publiczne kampanie edukacyjne.
 7. Koszty zbiórki i funkcjonowania Systemu PSOR pokrywane są przez Wprowadzających.