System PSOR

Aktualności

Edukacja rolników wyzwaniem na 2015 rok

15 grudnia 2014

Edukacja użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin w aspekcie gospodarki odpadami była tematem dyskusji podczas śniadania prasowego, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin we środę 11 grudnia. – Zwiększanie świadomości na temat właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi to działanie, które realizujemy od 10 lat – mówiła Anna Tuleja, dyrektor PSOR.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, użytkownicy środków ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, mają obowiązek zwrotu opakowań po nich do punktu sprzedaży lub poddania ich profesjonalnej utylizacji. Opakowań nie można palić, wykorzystać do innych celów, czy wyrzucić ze zwykłymi śmieciami. Rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom wypełnić ten prawny obowiązek, jest System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego mogą bez ponoszenia kosztów zwrócić opakowania do sklepu. Następnie opakowania są odbierane i odpowiednio zagospodarowywane przez operatora Systemu. System finansowany jest przez wprowadzających środki ochrony roślin, czyli producentów i importerów.

Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin od kilku lat utrzymuje się w Polsce na poziomie ok. 60% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Tak dobrym wynikiem może pochwalić się niewiele krajów europejskich. – Wstępne dane od stycznia do końca listopada tego roku, wskazują, że zebraliśmy już ok. 65% opakowań wprowadzonych na rynek przez uczestników Systemu – mówił Marcin Jurasz, dyrektor w firmie REMONDIS (operator Systemu). – Najwięcej opakowań zebranych zostało w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim (ok. 57% łącznej masy opakowań zebranych z rynku).

Ustawa o opakowaniach umożliwia użytkownikom środków zwrot opakowań do każdego sklepu i hurtowni, które sprzedają takie produkty . – Komunikujemy rolnikom, aby oddawali opakowania do sprzedawcy, u którego kupili środki, aby zminimalizować scenariusze, w których zaopatrują się oni w dużej hurtowni, a opakowania oddają do małego, pobliskiego sklepu – tłumaczyła Aleksandra Mrowiec z PSOR. – Ta praca często wymaga poszukiwania rozwiązań. Przykładowo jeśli gospodarstwo towarowe zbierze odpowiednio dużą masę odpadów (ok. 5 m3), operator odbierze je bezpośrednio z gospodarstwa – dodała Mrowiec.

W Systemie uczestniczy ponad 3 tysiące punktów sprzedaży i cały czas dołączają nowe. Udział w Systemie Zbiórki Opakowań nie wiąże się z żadnymi kosztami, a co ważne umożliwia wywiązanie się z obowiązków ustawowych. PSOR dostarcza sklepom worki do gromadzenia odpadów i zapewnia odbiór zapełnionych po uprzednim zgłoszeniu do operatora. Dodatkowo do sklepów dostarczane są materiały edukacyjne i plakaty, które należy wywiesić w widocznym miejscu, aby każdy klient mógł zapoznać się z zasadami zbiórki.   Inspektorzy ochrony środowiska powinni kontrolować czy sklepy edukują swoich klientów o właściwym zagospodarowania odpadami.

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w zbiórce ważne jest, aby opakowania, które są zwracane, były odpowiednio przygotowane. Po wykorzystaniu środka rolnik minimum trzykrotnie płucze opakowanie, a popłuczyny wykorzystuje do zabiegu. Tak przygotowane opakowania powinny być przechowywane w miejscu z utwardzoną posadzką, zadaszonym i zamkniętym, bez dostępu dla osób postronnych. – Zwracamy uwagę sprzedawcom, aby zawsze sprawdzali czystość opakowań przed ich przyjęciem. Jest ona istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa zbiórki i zagospodarowania opakowań – mówiła Aleksandra Mrowiec.

Od 2014 roku nie obowiązuje już kaucja na opakowania. – Za zwrócone opakowania sklep powinien wystawić kartę przekazania odpadu, która jest dowodem dla użytkownika ŚOR na wywiązanie się z obowiązku przekazania odpadów. Zwracając opakowania rolnik nie tylko dba o środowisko naturalne, ale także chroni swój portfel przed potencjalną karą grzywny.- tłumaczył Marcin Jurasz

– Z pewnością rolnikom trudno jest śledzić na bieżąco wszystkie zmiany w prawie, więc to ważne, by przekaz, który do nich dociera był spójny i zrozumiały. Wszystkie materiały edukacyjne, które opracowujemy w ramach kampanii są dostępne dla sprzedawców, użytkowników, trenerów i doradców – mówiła Aleksandra Mrowiec. – Przygotowaliśmy plakaty i ulotki, które stanowią prostą instrukcję jak postąpić z opakowaniami, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową z tymi informacjami. Ogłosiliśmy też konkurs dla rolników, którego szczegóły można znaleźć na stronie www.systempsor.pl/konkurs. Zaangażowanie rolników na rzecz środowiska nie maleje, a nie wątpimy, że dzięki edukacji, może jeszcze wzrosnąć – dodała Mrowiec.

Z badań przeprowadzonych w bieżącym roku przez Millward Brown (na zlecenie PSOR) na reprezentatywnej grupie rolników wynika, że 70% z nich zwraca opakowania do sprzedawcy. – Cieszą nas odpowiedzi dużej liczby respondentów, ale nadal 30% rolników postępuje w odpadami w sposób nieprawidłowy – mówiła podczas spotkania Anna Tuleja z PSOR. – 12% ankietowanych przyznało, że wyrzuca opakowania ze śmieciami komunalnymi, 1% natomiast spala opakowania w gospodarstwie. To właśnie do tej grupy użytkowników środków ochrony roślin staramy się docierać z działaniami edukacyjnymi.

 infografika_PSOR

[czytaj więcej]