System PSOR

Aktualności

Znamy wyniki konkursu dla punktów sprzedaży!

7 stycznia 2015

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszej ankiecie i konkursie, skierowanych do punktów sprzedaży środków ochrony roślin, uczestniczących w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR.

Decyzją jury laureatami konkursu „Razem dla środowiska – badanie opinii o Systemie Zbiórki Opakowań́” zostały panie:

  • Alina Prusaczyk z punktu sprzedaży w Kadzidle
  • Aniela Jagodnicka z punktu sprzedaży w Hajnówce
  • Małgorzata Kamola z punktu sprzedaży w Puławach.

Spośród wszystkich odpowiedzi na pytanie „Jakie działania mogą̨ Pani/Pana zdaniem zachęcić́ jeszcze większą liczbę̨ rolników do zwracania opakowań́?”, to właśnie ich odpowiedzi jury konkursu uznało za najbardziej kreatywne. Gratulujemy!

Oto nagrodzone odpowiedzi:

„Moim zdaniem dodatkową zachętą dla rolników byłoby rozdawanie zaświadczeń w stylu „Zwracam opakowania-dbam o środowisko” oraz rozdawanie drobnych gadżetów, np. katalogów z rodzajami chwastów. Dobrą sprawą byłaby wizualna reklama w punktach sprzedaży w formie plakatów. Najlepszą jednak formą dotarcia do świadomości rolnika są reklamy w środkach masowego przekazu. Wiem z doświadczenia, że mobilizującodziałają również  kontrole z PIORIN-u.”

„Wypełnianie ankiet dotyczących zdawania opakowań w punkcie sprzedażyśrodków, za które można losowo dostać nagrody. Większość rolników będziechciała wziąć w nich udział. Może to doprowadzić do tego, że rolnicy będąbardziej zwracali uwagę na problem niezdanych opakowań po śor. Toprzyczyni się do polepszenia stanu naszego środowiska.”

“Np. akcja 2 razy w sezonie – odbieranie opakowań bezpośrednio z wyznaczonego miejsca we wsi, po uprzednim ogłoszeniu przez sołtysa; ogłoszenia w mediach o możliwości oddawania opakowań – system nagród i konkursów”.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych w ankietach, 90% punktów sprzedaży dobrze lub raczej dobrze ocenia stan opakowań, jakie rolnicy przynoszą do zwrotu. Zwracają jednak uwagę (40%), że zdarzyło im się odmówić przyjęcia takich opakowań – głównie ze względu na fakt, że opakowania były brudne lub zawierały resztki produktów.

W ramach kampanii edukacyjnej PSOR zwracamy uwagę na ten aspekt zbiórki opakowań. Liczymy także na coraz intensywniejsze włączanie się w nią punktów sprzedaży. Jesienią ubiegłego roku rozesłaliśmy do wszystkich punktów, uczestniczących w systemie, plakaty i ulotki, zrealizowaliśmy materiały wideo, a także uruchomiliśmy nową stronę www.systempsor.pl, na której można znaleźć wszystkie informacje na temat Systemu i obowiązków prawnych m.in. rolników i sprzedawców.

W odpowiedziach na ankietę, punkty sprzedaży wysoko oceniły dostarczane przez PSOR materiały edukacyjne (95% odpowiedzi wysoko/raczej wysoko), a także współpracę z operatorem Systemu – firmą Remondis (81% – dobrze, 19% – raczej dobrze).

 

[czytaj więcej]