System PSOR

Aktualności

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

16 kwietnia 2016


Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dot. zasad ewidencji odpadów.

Z jego treści wynika, że punkty sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i nie składają sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów.

Pismo-z-urzędu-marszałkowskiego

Pismo z Urzędu Marszałkowskiego