System PSOR

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szkoli lokalnie

23 stycznia 2017

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin. Ma ona na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania opakowań. W ramach tej kampanii od dwóch lat PSOR szkoli rolników podczas wydarzeń lokalnych odbywających się latem w całej Polsce. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji imprez lokalnych wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób!

„Bezpośrednie spotkania z zainteresowanymi rolnikami i sprzedawcami są niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nas działań. Umożliwiają wyjaśnienie kluczowych zagadnień, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i dalsze szerzenie wiedzy o sposobach postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, na czym nam bardzo zależy” – powiedziała Aleksandra Mrowiec, kierownik projektów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Podczas spotkań zainteresowani rolnicy mieli okazję zgłębić wiedzę na temat obowiązków prawnych związanych z postępowaniem z odpadami powstającymi w gospodarstwie, a także zasadach działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

System PSOR – proste zasady!

Prawo nakłada na rolników obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a sklep do przyjęcia tych opakowań. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość. Po wykorzystaniu środka należy trzykrotnie wypłukać opakowanie, a popłuczyny wykorzystać do oprysku. Opakowania można zwrócić w dowolnym punkcie prowadzącym zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Do Systemu można oddać także inne opakowania po środkach niebezpiecznych, np. nawozach czy produktach biobójczych. Na stronie internetowej PSOR znajdziesz ściągawkę, jakie opakowania oddasz do Systemu (piktogramy).

Samodzielne utylizowanie opakowań, oddawanie ich osobom nieuprawnionym, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa zagrożone karą grzywny oraz stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Oddając opakowania do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, masz pewność, że zostaną one zgodnie z prawem i bezpieczne zagospodarowane.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż Systemu pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

[czytaj więcej]