System PSOR

Aktualności

Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty!

23 marca 2017


Za brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do sklepu grożą zmniejszone dopłaty. Skorzystaj z bezpłatnego Systemu Zbiórki PSOR!

 

Rolnicy są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni, a sprzedawca do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia bezpłatny odbiór i zagospodarowanie odpadów na koszt producentów i importerów. O tym, jak należy postąpić z opakowaniem, informuje również etykieta produktu. Opakowanie musi być czyste i trzykrotnie wypłukane.

„Rolnicy powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, które powstają w gospodarstwie. Tym bardziej, że dzięki Systemowi PSOR mogą zrobić to w sposób prosty i bezpłatny – oddać je do sklepów. Palenie czy też wyrzucanie opakowań do lasu podlega karze grzywny. Co więcej, jeśli w gospodarstwie zostanie przeprowadzona kontrola ARiMR, rolnikowi wnioskującemu o płatności bezpośrednie, rolno-środowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tytułu rolnictwa ekologicznego, zalesiania lub ONW, który postępuje niewłaściwie z opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz przechowuje środki ochrony roślin niezgodne z etykietą, grozi kara administracyjna mogąca prowadzić do ich zmniejszenia lub nawet utraty w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności” – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania opakowań są podane w etykietach stosowania środków ochrony roślin, np. należy je przechowywać: w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek należy przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione i trzykrotnie przepłukane opakowania po środku trzeba zwrócić do dowolnego punktu prowadzącego sprzedaż środków ochrony roślin.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym właściwego postępowania z opakowaniami po zużytych środkach ochrony roślin, PSOR przygotował formularz „zwrotu/odbioru odpadu”. Wystarczy go wydrukować i przedstawić do podpisu w sklepie, u sprzedawcy środków ochrony roślin, przy okazji zwrotu opakowań.

Formularz można pobrać na stronie Systemu PSOR: https://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png.

Kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR realizuje kontrole w zakresie wzajemnej zgodności, w ramach których sprawdza, oprócz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, przestrzeganie przez rolników określonych w przepisach krajowych wymogów wzajemnej zgodności dotyczących m. in. środowiska, zmiany klimatu; zdrowia publicznego, zdrowia roślin.

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin i niewłaściwego postępowania z opakowaniami po nich, w przypadku stwierdzenia niezgodności po raz pierwszy, jest stosowane zmniejszenie naliczonej płatności o 1, 3 lub 5% w zależności od wagi stwierdzonych naruszeń. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności obniżka wynosi 15%, a w przypadku celowej niezgodności od 20% do 100%.