System PSOR

Aktualności

Bądź odpowiedzialny: czytaj piktogramy, segreguj odpady!

3 czerwca 2017


Podczas obchodów Dnia Ziemi 4 czerwca na Polu Mokotowskim w Warszawie będzie można sprawdzić swoją wiedzę nt. piktogramów na opakowaniach.

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin sprawdzili, czy Polacy poprawnie rozpoznają piktogramy, które umieszczone są na opakowaniach produktów chemicznych[i]. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli: ogrodów przydomowych, działek na terenach wiejskich oraz ogródków działkowych w mieście. Ogólny poziom rozpoznawalności poszczególnych piktogramów wśród Polaków jest niski. Mimo że na każdym opakowaniu środka chemicznego, w tym chemii domowej, znajduje się odpowiedni piktogram, niewielu respondentów potrafiło prawidłowo rozpoznać jego znaczenie. Najwięcej osób rozpoznaje symbol „toksyczność ostra” (42%), a 25% badanych zna oznaczenie „niebezpieczny dla środowiska”. Najtrudniejszy w interpretacji jest symbol „zagrożenie dla zdrowia” – rozpoznaje go zaledwie 15% respondentów.

Wyniki badań dobitnie wskazują, że niezbędna jest edukacja w zakresie oznakowań na opakowaniach. Dzięki informacji zawartej w piktogramach możemy właściwie postępować z opakowaniami. To bardzo ważne ze względu na odpowiedzialną i selektywną zbiórkę odpadów, która jest niezbędnym pierwszym krokiem do wykorzystywania opakowań jako źródła surowców do produkcji nowych wyrobów – czyli Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – powiedział Sławomir Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

 

Czym są piktogramy?

Piktogramy są umieszczane na etykiecie produktu chemicznego i określają zagrożenie, jakie może stwarzać dana substancja. System piktogramów jest systemem oznakowań opakowań wprowadzonym przez ONZ i funkcjonuje pod nazwą Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Od 2009 roku obowiązuje on na terenie Unii Europejskiej. Celem jego wdrożenia było powołanie jednego, spójnego i powszechnie zrozumiałego systemu informowania o substancjach chemicznych. Dzięki temu konsument wie, z jakim środkiem chemicznym ma do czynienia i na co powinien zwrócić uwagę przy jego stosowaniu.

Piktogramy na etykietach środków ochrony roślin stanowią też wskazówkę dla użytkowników, w jaki sposób postępować z pustymi opakowaniami po nich. Jeśli znajduje się na nich choćby jedno z poniższych oznaczeń, opakowanie takie trzeba – zgodnie z prawem – oddać do sklepu, który prowadzi ich sprzedaż. Zasada dotyczy zarówno produktów stosowanych przez rolników-profesjonalistów, jak i tych używanych przez hobbystów, właścicieli ogrodów przydomowych i działek. Rozpoznawalność znaczenia piktogramów wśród hobbystów powinna być wyższa, ponieważ ma to znaczenie dla bezpieczeństwa postępowania z tymi substancjami i dla zagospodarowania opakowań po nich. To wspólny cel działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia  – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Niebezpieczny dla środowiska Toksyczność ostra Zagrożenie dla zdrowia

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin postawiły sobie za cel wspólną edukację użytkowników środków chemicznych, w tym przede wszystkich środków ochrony roślin, na temat rozpoznawalności piktogramów i właściwego postępowania z opakowaniami podczas pikniku z okazji Dnia Ziemi, który odbędzie się 4 czerwca 2017 roku (na Polu Mokotowskim w Warszawie). Organizatorzy przewidzieli konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje dla odwiedzających stanowisko Fundacji Nasza Ziemia i Systemu PSOR. Podczas pikniku Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będą przypominać, że czytając piktogramy i właściwie postępując z opakowaniami, wspólnie dbamy o środowisko.

[i] Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię badawczą Maison & Partners na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w marcu 2017 roku. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli: ogrodów przydomowych, działek oraz ogródków działkowych w mieście.

[czytaj więcej]