System PSOR

Aktualności

PSOR wyróżnił sołectwa najbardziej aktywne w zbiórce opakowań

20 czerwca 2017


Sołtysi to liderzy i niekwestionowane autorytety wiejskich społeczności. Mieszkańcy przychodzą do nich z każdą sprawą, a oni wspierają, doradzają i przypominają choćby o obowiązkach dotyczących odpowiedzialnej gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Spośród finalistów konkursu na „Sołtysa Roku 2016”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazetę Sołecką”, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło dwa sołectwa, których mieszkańcy angażują się w odpowiedzialne gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin, co przekłada się na poziom zbiórki opakowań w ramach Systemu PSOR.

Wybrane sołectwa to Jastrzębie, w województwie opolskim (sołtys – Danuta Łukasiak) oraz Zastań w Zachodniopomorskiem (sołtys –Maria Ratyńska).

Od 13 lat pod hasłem „Liczy się każde opakowanie” edukujemy rolników, jak prawidłowo postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Naszą kampanię wspierają gminy i sołectwa z całej Polski. Doceniamy odpowiedzialne postawy i chęć szerzenia wiedzy o prawidłowym postępowaniu z opakowaniami po środkach ochrony roślin, dlatego spośród laureatów nagrody „Sołtys Roku 2016” postanowiliśmy wyróżnić dodatkowo dwa sołectwa. Wierzymy, że możemy zbierać więcej opakowań, dlatego zachęcamy wszystkich sołtysów do propagowania wśród mieszkańców prawidłowych postaw dotyczących odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochron Roślin, właściciela Systemu PSOR.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Kleffmann, ponad 77% rolników i 83% sadowników oddaje opakowania po zużytych środkach ochrony roślin do punktów zakupu, tym samym wypełniając swój obowiązek prawny. Województwa zachodniopomorskie i opolskie to od lat liderzy odpowiedzialnego gospodarowania takimi opakowaniami. Zbiórka na tych terenach utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Dobre wyniki są efektem wysokiej świadomości rolników, właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników. Niezwykle ważnym elementem jest również wsparcie i wiedza przekazywana na co dzień przez liderów społeczności lokalnych.

Bardzo się cieszę z tej nagrody i za nią dziękuję w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców sołectwa Jastrzębie. Jastrzębie to specyficzna wieś, gdzie mamy jedno duże gospodarstwo rolne, czynnie zaangażowane w zbiórkę i prawidłowe gospodarowanie opakowaniami. Bardzo dziękuję za docenienie wysiłku pracowników i mieszkańców wsi – powiedziała Danuta Łukasiak, sołtys wsi Jastrzębie.

W Zastaniu wszyscy znamy System PSOR i oddajemy opakowania. Staram się przypominać wszystkim rolnikom o ich obowiązkach prawnych. Zresztą wszyscy nasi rolnicy biorą udział w szkoleniach nt. środków ochrony roślin i wiedzą, że opakowania wymagają specjalnego traktowania. Cieszę się z tej nagrody, bo to dowód, że w Zastaniu gospodarstwa rolne są czyste i zadbane, a ich właściciele to świadomi rolnicy! – zauważyła Maria Ratyńska, sołtys wsi Zastań.