System PSOR

Aktualności

Sprzątanie Świata 2017- PSOR i Fundacja Nasza Ziemia razem dla czystej planety

12 września 2017


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin partnerem akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017”
Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zorganizowali wspólną akcję Sprzątania świata, która odbyła się 15 września w Warszawie, na nabrzeżu Wisły. Inicjatywa jest kontynuacją współpracy PSOR z Fundacją. Jej cel to podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. W akcji wzięli udział wolontariusze, dzieci i młodzież z warszawskich szkół oraz dyplomaci 21 placówek akredytowanych w Polsce.

Polacy a segregacja śmieci

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (raport „Ochrona środowiska 2015”), rocznie „na głowę” produkujemy w Polsce 268 kg śmieci, a średnia europejska w tym aspekcie to aż 481 kg na jednego mieszkańca, zatem nie mamy się czego wstydzić. O wiele gorzej wypadamy w segregacji i odzysku śmieci – w 2014 roku w Polsce recyklingowi poddano zaledwie ok. 21 proc. odpadów komunalnych, co jest znacznie niższym wynikiem niż średnia w krajach unijnych, gdzie norma to nawet 60 proc. Może to być spowodowane tym, że często nie wiemy, jak postępować z tzw. problematycznymi odpadami, jak np. tłusty karton po pizzy, papierek po maśle czy też stłuczona szklanka. Wszystkie te śmieci powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.
Aby ułatwić segregowanie śmieci, PSOR przygotował specjalną infografikę [https://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/09/Infografika-ODPADY.pdf], która podpowiada, jakie odpady wymagają specjalnego traktowania.
Jedną z największych przeszkód do właściwego postępowania z odpadami jest u wielu Polaków brak wiedzy lub pewności, jak segregować odpady. Często zastanawiamy się, do jakiego pojemnika wrzucić dany przedmiot. Ta infografika to bardzo potrzebna „ściągawka”, która rozwiewa wątpliwości – podkreślił Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści

Tymczasem właściwe postępowanie z odpadami jest niezwykle istotne zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Paradoksalnie, śmieci mogą być cennymi surowcami, jeśli tylko zostaną wrzucone do odpowiednich pojemników. Dlatego ważne jest, by prawidłowo je segregować i umożliwić ich recykling.
Wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o odpowiedzialne postępowanie pustymi opakowaniami po ośrodkach ochrony roślin, mogą być rolnicy. Z naszych badań wynika, że ponad 70% z nich wie co robić i oddaje opakowania do sklepów. To efekt wieloletniej edukacji, którą prowadzimy już od 13 lat pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Teraz chcielibyśmy dotrzeć z naszym przekazem do szerszej grupy odbiorców – do właścicieli ogrodów, działkowców czy miłośników balkonowych roślin. Wierzymy, że wspólnie możemy zrobić więcej – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Stowarzyszenie w 2004 roku zainicjowało utworzenie ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR. System ten stał się modelowym rozwiązaniem dla użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je do sklepu. Nie ponosi żadnych kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje. Zebrane odpady są poddawane recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. W ten sposób System PSOR implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do zwracania opakowań, sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania systemu zagospodarowania opakowań.

[czytaj więcej]