System PSOR

Aktualności

Baza Danych o Odpadach (BDO) kto nie podlega wpisowi?

8 marca 2018

Punkty sprzedaży prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin zwolnione są z obowiązku wpisu do bazy danych o odpadach (BDO), z tytułu prowadzenia takiej zbiórki.

Muszą jednak posiadać umowę z firmą posiadającą decyzję na odbiór lub zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych pod kodem 150110*.

Każdy sklep przystępujący do zbiórki w ramach Systemu PSOR podpisuje taką umowę z operatorem Systemu firmą REMONDIS na bezpłatny odbiór opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych, wykorzystywanych do działalności rolniczej.

 

 

źródło:

„Art. 51. 2. Ustawa o odpadach  (Dz.U.2013 poz.21)

Nie podlegają wpisowi do rejestru

  1. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);”