System PSOR

Aktualności

Rolniku nie trać podwójnie! Oszczędzaj płucząc opakowania i zwracając je do sklepu!

9 września 2018

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina, że płucząc i oddając opakowania do Systemu PSOR rolnik oszczędza produkt i unika kar.

Praca w gospodarstwie niesie za sobą szereg zagrożeń. Dlatego też tak ważne jest, by rolnik przestrzegał zasad bezpieczeństwa pracy, np. podczas stosowania środków ochrony roślin i dbał o odpowiednie zagospodarowanie opakowań po nich. Zgodnie z obowiązującym prawem, rolnicy zobowiązani są do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni. O tym, jak właściwie postępować z opakowaniami przypomina Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Opakowania po zużytym środku należy odpowiednio przygotować. Powinny być czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Popłuczyny należy wykorzystać do zabiegu. Na ściankach niewypłukanego lub nieprawidłowo wypłukanego pakowania pozostaje nawet do 5% produktu. Dzięki trzykrotnemu wypłukaniu opakowania wykorzystujemy cały produkt i zachowujemy bezpieczeństwo zbiórki.

Prawidłowo przygotowane opakowania należy oddać w punkcie sprzedaży, który prowadzi zbiórkę. Jak go znaleźć? Sklepy i hurtownie, które zbierają opakowania w Systemie PSOR można znaleźć korzystając z poglądowej mapy na stronie: https://systempsor.pl/punkty-odbioru/ .

Co ważne, nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Warto mieć jednak ze sobą specjalny formularz zwrotu odpadu i przedstawić go do podpisu w sklepie, u sprzedawcy. Wówczas w sytuacji kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa można udowodnić, że postępuje się z opakowaniami w sposób zgodny z prawem. Formularz dostępny jest na stronie: https://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png oraz w większości sklepów zrzeszonych w Systemie PSOR.

W ramach Systemu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych.

Puste opakowania po substancjach niebezpiecznych, z powyższymi piktogramami na etykiecie, wymagają specjalnego traktowania. Nie powinny trafiać w nieodpowiednie ręce, a firmy które je przetwarzają muszą posiadać stosowne uprawnienia. Na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*, który potwierdza m.in., że odpad ten jest niebezpieczny.

Ważne – samodzielne utylizowanie opakowań po środkach ochrony roślin, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla środowiska.