System PSOR

Aktualności

2018 rokiem wzrostu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin.

4 lutego 2019


W ciągu ostatnich 15 latach udało nam się zebrać z polskiej wsi ponad 19 tys. ton opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. To tyle ile ważą dwie wieże Eiffla.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach. Dzięki Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR, już od ponad 15 lat, rolnicy mogą wypełniać ten obowiązek w sposób łatwy, bezpłatny oraz bezpieczny dla środowiska. Wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma REMONDIS, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów.

W 2018 roku w ramach Systemu Zbiórki PSOR zebraliśmy 56% masy opakowań wprowadzonych na rynek, czyli łącznie 1 732 tony opakowań.  64% z tej masy została poddana recyklingowi, a 28% odzyskowi energetycznemu.

Właściwe postępowanie z odpadami jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Opakowania odpowiednio przygotowane przez rolnika: dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane, są przyjmowane do Systemu PSOR. Wówczas mogą stać się cennymi surowcami i zostać efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane. Opakowania po środkach ochrony roślin zbierane w ramach Systemu PSOR są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Materiał z recyklingu wykorzystywany jest do produkcji rur osłonowych do światłowodów.

– Szeroko zakrojone działania edukacyjne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przynoszą namacalne efekty, które możemy liczyć w tysiącach ton zebranych opakowań po środkach ochrony roślin. Dobra współpraca na linii rolnik-sprzedawca-System PSOR gwarantuje właściwe gospodarowanie odpadami bezpieczne dla wszystkich osób uczestniczących w zbiórce oraz środowiska. – mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

[czytaj więcej]