System PSOR

Aktualności

PSOR szkoli rolników i studentów uczelni rolniczych

3 grudnia 2019


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2019 r. przeprowadziło siedem seminariów na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbyły się w wyższych szkołach rolniczych w Krośnie, Białej Podlaskiej, Sulechowie, Sanoku, Ciechanowie i Chełmie, skierowanych do uczniów kierunków rolniczych i dotyczących bezpieczeństwa żywności. PSOR był także gościem podczas seminarium organizowanego przez ODR w Częstochowie oraz spotkania z rolnikami organizowanego przez sprzedawcę środków ochrony roślin. Łącznie udział w nich wzięło ponad 800 osób.
Program seminariów obejmował wykłady dotyczące postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin i zasad chroniących przez zakupem fałszywych preparatów. W przypadku studentów wiedza została poszerzona o europejski projekt TOPPS Water Protection, który ma na celu ograniczanie ryzyka zanieczyszczenia wód i gleby. Temat zostało omówiony przez przedstawicieli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Urozmaiceniem seminariów na uczelniach były ćwiczenia praktyczne z udziałem słuchaczy, polegające na ocenie właściwości gleb pod kątem ich podatności na spływ powierzchniowy i erozję wodną. Seminaria spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno wśród studentów, jak i rolników.

[czytaj więcej]