System PSOR

Aktualności

PAMIĘTAJ obowiązek wpisu do BDO rolników pow. 75 ha

5 grudnia 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 hektarów podlegają obowiązkowemu wpisowi do BDO, czyli Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Uwaga: możliwe, że działalność wykonywana przez rolników podlega wpisowi w kilku działach, należy to sprawdzić! Przewodnik obecnie umieszczony na stronie nie zawsze automatycznie odsyła do kolejnych działów.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN rolników podlegających obowiązkowi wpisu do BDO

WYJĄTEK! Rolnicy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do BDO przekazując opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu nie zakładają Karty Przekazania Odpadu na ten punkt. Sklep jest nieprofesjonalnym zbierającym, więc nie ma takiego obowiązku.

Konieczne jest jednak założenie Karty Ewidencji Odpadów na kod 150110*, uzupełnienie zapisów o wytworzeniu i przekazaniu odpadów do nieprofesjonalnego zbierającego.  

Rolnik może poprosić pracownika punktu sprzedaży, który przyjmuje opakowania o wypełnienie uproszczonego formularza zwrotu opakowań, który udokumentuje oddanie opakowań na wypadek kontroli. Będzie stanowiło to potwierdzenie zapisów w Karcie Ewidencji Odpadów.  

Jeśli rolnik wytwarza inne odpady lub firma odpadowa odbiera bezpośrednio z gospodarstwa powyższe odpady opakowaniowe, to jest on zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.  Odpowiednie formularze dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/klimat/ewidencja-i-sprawozdawczosc.

 

Jak wpisać się do BDO?

Taki wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa.Wniosek do pobrania ze strony https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania.

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej. Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.

 

[czytaj więcej]