System PSOR

Aktualności

System PSOR – 17 lat skutecznych działań w ramach ROP

26 marca 2021


Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin obowiązek zbiórki i zagospodarowania opakowań. Zgodnie z polskim prawem są oni  zobowiązani do zwrotu opakowań środków ochrony roślin, skalsyfikowanych jako niebezpieczne. Dzięki stworzonemu przez producentów Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR od 17 lat mogą wypełniać ten obowiązek w sposób prosty, bezpłatny i bezpieczny dla środowiska.

Z każdym rokiem masa opakowań rośnie. Rolnicy coraz chętniej uczestniczą w zbiórce udowadniając, że dbałość o środowisko naturalne jest dla nich istotna. Ten sam cel przyświecał producentom środków ochrony roślin, którzy w 2004 roku dobrowolnie rozszerzyli swoją odpowiedzialność za produkt od momentu jego powstania, do zagospodarowania opakowania po nim. Dużą wagę przywiązują bowiem do tego, w jaki sposób stosowane są oferowane przez nich produkty. Dlatego branża organizuje liczne szkolenia i tworzy materiały edukacyjne. Wszystko, by szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego stosowania śor.

System PSOR to narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu, w pełni realizujące cele ROP. W trakcie 17 lat działania Systemu zebranych zostało ponad 24 tysiące ton opakowań! W 2020 roku w ramach Systemu PSOR rolnicy oddali łącznie 2,2 mln kg opakowań, co stanowiło ponad 67 proc. masy wprowadzonej przez uczestników Systemu.

Do Systemu PSOR przyjmowane są opakowania odpowiednio przygotowane przez rolnika: dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Co więcej opakowania po środkach ochrony roślin zbierane w ramach Systemu PSOR są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Materiał z recyklingu wykorzystywany jest do produkcji rur osłonowych do światłowodów. W 2020 roku aż 67 proc. zebranych opakowań poddano recyklingowi.

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Realizowany przez nas System Zbiórki Opakowań PSOR jest obecnie jedynym systemem z powodzeniem realizującym Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów – mówi Aleksandra Mrowiec, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a zyskują pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

O tym, jak działał System PSOR w ciągu ostatnich lat można przeczytać, w specjalnym raporcie „17 lat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR”. Kliknij w grafikę.