System PSOR

Aktualności

Opakowania po zaprawianych nasionach – poza Systemem PSOR

10 stycznia 2023


Zgodnie z polskim prawem wprowadzający produkty niebezpieczne będące środkami ochrony roślin zobowiązany jest do zorganizowania  zbiórki opakowań. W ramach Systemu PSOR zbierane są opakowania oznaczone specjalnymi piktogramami, opróżnione, trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach niebezpiecznych stosowanych do ochrony upraw, tj. środki ochrony roślin, nawozy dolistne.

W przypadku worków po zaprawionym ziarnie należy się zapoznać z Kartą Charakterystyki produktu. Jeśli zaprawiony materiał siewny nie został sklasyfikowany przez producenta jako produkt niebezpieczny nie podlega zbiórce w ramach Systemu PSOR.

Wytwórca odpadów jakimi są opakowania po zaprawionym ziarnie zobowiązany jest przekazać je firmie profesjonalnie zajmującej się odpadami na własny koszt. Nie mogą być one traktowane jako odpad komunalny, ponieważ pochodzą z działalności rolniczej.

[czytaj więcej]