System PSOR

Aktualności

Opakowaniowy SUKCES – duża zbiórka opakowań w 2022 roku w ramach Systemu PSOR

12 września 2023


System Zbiórki Opakowań PSOR powstał w 2004 r. z inicjatywy producentów i importerów środków ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu PSOR. Od ponad 19 lat System PSOR stanowi skuteczne i funkcjonalne narzędzie zagospodarowania opakowań. Korzystanie z Systemu PSOR jest całkowicie bezpłatne zarówno dla użytkowników środków ochrony roślin, jak i sklepów należących do Systemu. Dlatego System PSOR w pełni realizuje zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Koszt funkcjonowania Systemu PSOR ponoszą producenci środków ochrony roślin i innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym przede wszystkim po środkach ochrony roślin należy prawidłowo zagospodarować. Oznacza to, że każda osoba stosująca pestycydy na działce, w ogrodzie bądź w gospodarstwie zobowiązana jest do zwrotu odpowiednio przygotowanych opakowań do punktu sprzedaży. Puste opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie wypłukać. Ciecz uzyskaną po wypłukaniu, należy wlać do opryskiwacza i wykorzystać do oprysku. Trzykrotne wypłukane, suche oraz zakręcone opakowania należy oddać do punktu sprzedaży. Czystość opakowań w Systemie PSOR jest priorytetem. Dzięki ich prawidłowemu przygotowaniu możliwy jest ich bezpieczny dla środowiska i ludzi transport oraz późniejsze zagospodarowanie, w tym recykling. Aby oddać opakowanie do sklepu nie trzeba posiadać dowodu zakupu (paragonu ani faktury), a sprzedawca ma prawny obowiązek przyjąć opakowania, o ile są odpowiednio przygotowane.

System PSOR to narzędzie, które gwarantuje, że opakowania po środkach niebezpiecznych zostaną w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska zagospodarowane oraz poddane recyklingowi. W 2022 roku w ramach Systemu PSOR zebraliśmy 73% opakowań po produktach wprowadzonych do obrotu, a 45% z nich poddaliśmy recyklingowi. Jest to przede wszystkim zasługa rolników, którzy chętnie korzystają z Systemu PSOR odpowiednio przygotowując opakowania do zwrotu.

 

[czytaj więcej]