System PSOR

Aktualności

System BDO – czym jest i jakie obowiązki się z nim wiążą?

6 czerwca 2024


Czy system BDO jest obowiązkowy? Kto musi posiadać wpis do systemu? Jak się zarejestrować? Czym jest karta KEO? Na te i na inne pytania dotyczące systemu BDO odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym właściwie jest system BDO?

System BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: baza danych o odpadach – BDO), na który składa się rejestr BDO oraz moduł ewidencji i sprawozdawczości. Elektroniczny rejestr BDO obowiązuje od 2018 roku i powstał na podstawie przepisów zawartych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Dodatkowo od 2020 roku działają dwa moduły do elektronicznego ewidencjonowania odpadów i moduł do sprawozdania z gospodarowania tymi odpadami.

Rejestr BDO to rejestr wszystkich podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek i gospodarują odpadami. Obowiązek posiadania indywidualnego numeru rejestrowego w BDO określony jest w wyżej wymienionej ustawie.

W  bazie danych o odpadach gromadzone są informacje dotyczące gospodarowania odpadami, w tym między innymi informacje o:

  • odpadach wytworzonych po wprowadzonych na rynek opakowaniach,
  • poziomach recyklingu odpadów,
  • rodzaju i ilości wytworzonych odpadów,
  • rodzajów instalacji do zagospodarowania odpadów.

Czy rolnik musi posiadać wpis do rejestru BDO?

Zgodnie z prawem rolnik wytwarzający odpady, który gospodaruje na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha, podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO. Zwolnieni z tego obowiązku są rolnicy, którzy gospodarują na mniejszej niż 75 ha powierzchni, natomiast dotyczy to tylko działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Jeżeli rolnik prowadzi inną działalność, która w myśl ustawy wymaga posiadania wpisu do rejestru BDO, powinien posiadać odpowiedni indywidualny numer rejestrowy. Aby sprawdzić czy dany podmiot ma obowiązek rejestracji w BDO wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ .

Ważne! Nie ma znaczenia czy rolnik jest objęty obowiązkiem wpisu do rejestru BDO, czy nie – zawsze musi zwrócić odpowiednio przygotowane opakowania po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży. O tym jak przygotować opakowania piszemy tutaj.

Punkty sprzedaży w rejestrze BDO

Podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów zwolnione są z obowiązku wpisu do systemu BDO. Do tej grupy należą m.in. sprzedawcy, którzy przyjmują opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie,  takich jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze w ramach Systemu PSOR.

Karta Ewidencji Odpadów (KEO)

Karta Ewidencji Odpadów (KEO) w systemie BDO dotyczy wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami zobowiązanych do prowadzenia ewidencji, w tym między innymi rolników posiadających wpis do rejestru BDO. Sprzedawca jako podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność związaną z gospodarowaniem odpadami zwolniony jest z obowiązku ewidencji.

KEO prowadzona jest w postaci elektronicznej i zawiera informacje o:

  • kodzie i rodzaju danego odpadu,
  • masie wytworzonych i pozyskanych odpadów,
  • czynnościach podjętych z odpadami.

Ważne jest, aby pamiętać, że KEO można założyć tylko w danym roku kalendarzowym, nie ma możliwości założenia takiej karty na rok poprzedni.

Więcej szczegółowych informacji na temat BDO dostępne jest w nagraniu webinarium  pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)” zmieszczonym w zakładce „Użytkownicy”.

[czytaj więcej]