System PSOR

Aktualności

12 września 2023

Opakowaniowy SUKCES – duża zbiórka opakowań w 2022 roku w ramach Systemu PSOR

System Zbiórki Opakowań PSOR powstał w 2004 r. z inicjatywy producentów i importerów środków ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu PSOR. Od ponad 19 lat System PSOR stanowi skuteczne i funkcjonalne narzędzie zagospodarowania opakowań. Korzystanie z Systemu PSOR jest całkowicie bezpłatne zarówno […]

10 stycznia 2023

Opakowania po zaprawianych nasionach – poza Systemem PSOR

Zgodnie z polskim prawem wprowadzający produkty niebezpieczne będące środkami ochrony roślin zobowiązany jest do zorganizowania  zbiórki opakowań. W ramach Systemu PSOR zbierane są opakowania oznaczone specjalnymi piktogramami, opróżnione, trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach niebezpiecznych stosowanych do ochrony upraw, tj. środki ochrony roślin, nawozy dolistne. W przypadku worków po zaprawionym […]

25 listopada 2022

Oddając opakowania po środkach ochrony roślin w 2021 roku rolnicy powstrzymali emisję 638 ton CO2!

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych ma realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Branża środków ochrony roślin już od 18 lat z powodzeniem realizuje założenia […]

Dbaj o uprawy i środowisko!

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin (ś.o.r.) w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy ś.o.r. są zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy ś.o.r. - do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowania.

UCZESTNICY SYSTEMU PSOR

Uczestnikami Systemu PSOR są: wszyscy UŻYTKOWNICY środków ochrony rośliny (stosujący środki ochrony roślin na działce, w ogrodzie bądź w gospodarstwie), SPRZEDAWCY (punkty sprzedaży zarejestrowane jako Punkty Odbioru Opakowań w Systemie), przedsiębiorcy WPROWADZAJĄCY środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy zadeklarowali udział w Systemie PSOR oraz OPERATOR Systemu. Aktualną listę Wprowadzających znajdziesz w zakładce „O Systemie”.

Operator działa w imieniu producentów i importerów. Odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży a następnie przekazuje je do recyklingu i odzysku.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem Systemu i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu PSOR priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu PSOR odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

  • Sklep/hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków, informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka.
  • Użytkownik środków ochrony roślin (m.in. rolnik) po wykorzystaniu produktu, trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży.
  • Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowania od użytkowników.
  • Operator działający w imieniu producentów i importerów, odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży.
  • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań, prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne.
  • Producenci i importerzy, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, finansują System Zbiórki Opakowań.

Rozwój systemu

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 73% masy wprowadzonej na rynek, 45% tej masy zostaje poddana recyklingowi. W ciągu 19 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 28 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.