System PSOR

Aktualności

3 stycznia 2024

Webinarium pt. „Jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR?”

Jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR? Webinarium Systemu PSOR skierowane do sklepów, 19.01.2024 r. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium szkoleniowym pt. „Jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach […]

29 listopada 2023

Webinarium pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)”

Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach) Webinarium Systemu PSOR skierowane do rolników, 15.12.2023 r.   W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań  PSOR, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium szkoleniowym pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania […]

12 września 2023

Opakowaniowy SUKCES – duża zbiórka opakowań w 2022 roku w ramach Systemu PSOR

System Zbiórki Opakowań PSOR powstał w 2004 r. z inicjatywy producentów i importerów środków ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem i koordynatorem Systemu PSOR. Od ponad 19 lat System PSOR stanowi skuteczne i funkcjonalne narzędzie zagospodarowania opakowań. Korzystanie z Systemu PSOR jest całkowicie bezpłatne zarówno […]

Dbaj o uprawy i środowisko!

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin (ś.o.r.) w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy ś.o.r. są zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy ś.o.r. - do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowania.

UCZESTNICY SYSTEMU PSOR

Uczestnikami Systemu PSOR są: wszyscy UŻYTKOWNICY środków ochrony rośliny (stosujący środki ochrony roślin na działce, w ogrodzie bądź w gospodarstwie), SPRZEDAWCY (punkty sprzedaży zarejestrowane jako Punkty Odbioru Opakowań w Systemie), przedsiębiorcy WPROWADZAJĄCY środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy zadeklarowali udział w Systemie PSOR oraz OPERATOR Systemu. Aktualną listę Wprowadzających znajdziesz w zakładce „O Systemie”.

Operator działa w imieniu producentów i importerów. Odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży a następnie przekazuje je do recyklingu i odzysku.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem Systemu i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu PSOR priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu PSOR odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

  • Sklep/hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków, informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka.
  • Użytkownik środków ochrony roślin (m.in. rolnik) po wykorzystaniu produktu, trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży.
  • Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowania od użytkowników.
  • Operator działający w imieniu producentów i importerów, odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży.
  • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań, prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne.
  • Producenci i importerzy, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, finansują System Zbiórki Opakowań.

Rozwój systemu

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 73% masy wprowadzonej na rynek, 45% tej masy zostaje poddana recyklingowi. W ciągu 19 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 28 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.