System PSOR

Aktualności

6 czerwca 2024

System BDO – czym jest i jakie obowiązki się z nim wiążą?

Czy system BDO jest obowiązkowy? Kto musi posiadać wpis do systemu? Jak się zarejestrować? Czym jest karta KEO? Na te i na inne pytania dotyczące systemu BDO odpowiadamy w poniższym artykule. Czym właściwie jest system BDO? System BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: baza danych […]

2 kwietnia 2024

Sklep w Systemie PSOR – jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin

Opakowania środków ochrony rośliny pełnią istotną rolę w ochronie zdrowia ludzi oraz środowiska, umożliwiając między innymi bezpieczny transport, magazynowanie i przygotowanie roztworu do oprysku. Puste opakowania po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, oznaczone są kodem 15 01 10*, co oznacza, że stanowią one odpad niebezpieczny nawet w momencie, […]

6 marca 2024

Dostępne nagranie z webinarium dotyczącego ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, serdecznie dziękujemy Państwu za udział w webinarium szkoleniowym pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)” zorganizowanym w dniu 15 grudnia 2023 roku. Z przyjemnością informujemy, że nagranie z webinarium […]

Dbaj o uprawy i środowisko!

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin (ś.o.r.) w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy ś.o.r. są zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy ś.o.r. - do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowania.

UCZESTNICY SYSTEMU PSOR

Uczestnikami Systemu PSOR są: wszyscy UŻYTKOWNICY środków ochrony rośliny (stosujący środki ochrony roślin na działce, w ogrodzie bądź w gospodarstwie), SPRZEDAWCY (punkty sprzedaży zarejestrowane jako Punkty Odbioru Opakowań w Systemie), przedsiębiorcy WPROWADZAJĄCY środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy zadeklarowali udział w Systemie PSOR oraz OPERATOR Systemu. Aktualną listę Wprowadzających znajdziesz w zakładce „O Systemie”.

Operator działa w imieniu producentów i importerów. Odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży a następnie przekazuje je do recyklingu i odzysku.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) jest właścicielem Systemu i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.

PAMIĘTAJ O CZYSTOŚCI OPAKOWAŃ!

Czystość opakowań jest dla Systemu PSOR priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu PSOR odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

  • Sklep/hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków, informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka.
  • Użytkownik środków ochrony roślin (m.in. rolnik) po wykorzystaniu produktu, trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży.
  • Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowania od użytkowników.
  • Operator działający w imieniu producentów i importerów, odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży.
  • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań, prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne.
  • Producenci i importerzy, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, finansują System Zbiórki Opakowań.

Rozwój systemu

Już w pierwszym roku funkcjonowania Systemu poziom zbiórki osiągnął 25% masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dziś zbieramy ponad 73% masy wprowadzonej na rynek, 45% tej masy zostaje poddana recyklingowi. W ciągu 19 lat zebraliśmy od rolników w sumie ponad 28 tys. ton opakowań po środkach ochrony roślin.