System PSOR

Aktualności

PSOR wyróżnił sołectwa najbardziej aktywne w zbiórce opakowań

20 czerwca 2017
g. 10:06

Sołtysi to liderzy i niekwestionowane autorytety wiejskich społeczności. Mieszkańcy przychodzą do nich z każdą sprawą, a oni wspierają, doradzają i przypominają, choćby o obowiązkach dotyczących odpowiedzialnej gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin. Spośród finalistów konkursu na „Sołtysa Roku 2016” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazetę Sołecką”, Polskie Stowarzyszenie Ochrony […]

Dzień Ziemi 2017 razem z Fundacją Nasza Ziemia

7 czerwca 2017
g. 11:06

Dzień Ziemi 2017

4 czerwca 2017 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia świętowało Dzień Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie. Z tej okazji przygotowane zostały liczne konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu segregacji odpadów, w tym opakowań po środkach ochrony roślin. Na zwycięzców czekały sadzonki bluszczu, rośliny silnie oczyszczającej […]

Bądź odpowiedzialny: czytaj piktogramy, segreguj odpady!

3 czerwca 2017
g. 20:06

Podczas obchodów Dnia Ziemi 4 czerwca na Polu Mokotowskim w Warszawie będzie można sprawdzić swoją wiedzę nt. piktogramów na opakowaniach. Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin sprawdzili, czy Polacy poprawnie rozpoznają piktogramy, które umieszczone są na opakowaniach produktów chemicznych[i]. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli: […]

PSOR i Fundacja Nasza Ziemia razem sprzątają świat

25 kwietnia 2017
g. 14:04

Opakowania po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie Świata”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Pierwszym etapem współpracy było […]

Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty!

23 marca 2017
g. 11:03

Za brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do sklepu grożą Ci zmniejszone dopłaty. Skorzystaj z bezpłatnego Systemu Zbiórki PSOR! Rolnicy są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni, a sprzedawca do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia bezpłatny odbiór i zagospodarowanie […]

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szkoli lokalnie

23 stycznia 2017
g. 12:01

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin. Ma ona na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania opakowań. W ramach tej kampanii od dwóch lat PSOR szkoli rolników podczas wydarzeń lokalnych odbywających się latem w całej Polsce. […]

Ponad 900 studentów z pięciu uczelni przeszkolonych!

4 stycznia 2017
g. 16:01

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy.  Łącznie udział w nich wzięło ponad 900 studentów. Seminaria były skierowane […]

Jan Rolnik przypomina o obowiązku zwracania opakowań do sklepów

9 grudnia 2016
g. 15:12

Zima to dla każdego rolnika czas porządków w gospodarstwie. Rolnik Jan przypomina o obowiązku zwracania do sklepu opakowań po środkach ochrony roślin.  Obowiązek ten  wynika wprost z przepisów prawa, a niedopełnienie go jest zagrożone karą grzywny. Plakat Rolnik Jan Nie opłaca się płacić kar, jeśli producenci środków […]

Rolniku pamiętaj o właściwym kodzie odpadu!

3 sierpnia 2016
g. 14:08

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwraca uwagę na problem „dzikiego recyklingu” Na początku 2016 roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013. 888), która wprowadza poziomy odzysku i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin. System Zbiórki Opakowań PSOR działa zgodnie z nowymi […]

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

16 kwietnia 2016
g. 17:04

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dot. zasad ewidencji odpadów. Z jego treści wynika, że punkty sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i nie składają sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego