System PSOR

Aktualności

PSOR i Fundacja Nasza Ziemia razem sprzątają świat

25 kwietnia 2017
g. 14:04

Opakowania po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie Świata”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Pierwszym etapem współpracy było […]

Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty!

23 marca 2017
g. 11:03

Za brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do sklepu grożą Ci zmniejszone dopłaty. Skorzystaj z bezpłatnego Systemu Zbiórki PSOR! Rolnicy są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni, a sprzedawca do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia bezpłatny odbiór i zagospodarowanie […]

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szkoli lokalnie

23 stycznia 2017
g. 12:01

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin. Ma ona na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania opakowań. W ramach tej kampanii od dwóch lat PSOR szkoli rolników podczas wydarzeń lokalnych odbywających się latem w całej Polsce. […]

Ponad 900 studentów z pięciu uczelni przeszkolonych!

4 stycznia 2017
g. 16:01

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy.  Łącznie udział w nich wzięło ponad 900 studentów. Seminaria były skierowane […]

Jan Rolnik przypomina o obowiązku zwracania opakowań do sklepów

9 grudnia 2016
g. 15:12

Zima to dla każdego rolnika czas porządków w gospodarstwie. Rolnik Jan przypomina o obowiązku zwracania do sklepu opakowań po środkach ochrony roślin.  Obowiązek ten  wynika wprost z przepisów prawa, a niedopełnienie go jest zagrożone karą grzywny. Plakat Rolnik Jan Nie opłaca się płacić kar, jeśli producenci środków […]

Rolniku pamiętaj o właściwym kodzie odpadu!

3 sierpnia 2016
g. 14:08

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwraca uwagę na problem „dzikiego recyklingu” Na początku 2016 roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013. 888), która wprowadza poziomy odzysku i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin. System Zbiórki Opakowań PSOR działa zgodnie z nowymi […]

Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

16 kwietnia 2016
g. 17:04

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dot. zasad ewidencji odpadów. Z jego treści wynika, że punkty sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i nie składają sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego    

Raport 12 lat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR

7 marca 2016
g. 10:03

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym 12 lat istnienia Systemu PSOR. Raport przedstawia historię Systemu, zasady zbiórki oraz opisuje wyzwania, jakie są związane z jego funkcjonowaniem. Raport 12 LAT PSOR    

Konkurs dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin rozstrzygnięty!

8 lutego 2016
g. 10:02

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy obrazującej w jaki sposób kupujący środki ochrony roślin są informowani przez punkt sprzedaży o obowiązkach w zakresie odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami oraz w jaki sposób promuje się zasady zbiórki opakowań […]

Z pomocą dla lokalnych społeczności

4 stycznia 2016
g. 23:01

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zakończyło ogólnopolski konkurs dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin. Wybrano trzech zwycięzców, którzy wsparli wybrane przez nich stowarzyszenia darowizną pieniężną. – Bardzo się cieszymy, że punkty sprzedaży […]